Màster Ensenyament d'Espanyol/Català per a Immigrants

Calendari acadèmic

Calendari. Curs 2022/2023

  Primer quadrimestre Segon quadrimestre
Inici de les classes 14 d'octubre 24 de febrer
Final de les classes 29 de gener 19 de maig
Període de recuperació i 
lliurament de treballs no presentats
6-11 de febrer 29 de maig-3 de juny
Període d'avaluació 13-18 de febrer 5-10 de juny
Reunió d'avaluació 20 de febrer 12 de juny
Publicació de notes 23 de febrer 15 de juny
Lliurament del Treball Final de Màster   12 de setembre de 2023
(data màxima)
Defensa del Treball Final de Màster   25-26 de setembre 2023
(data màxima)

 

Calendari. Curs 2021/2022

  Primer quadrimestre Segon quadrimestre
Inici de les classes 12 d'octubre 18 de febrer
Final de les classes 28 de gener 20 de maig
Període de recuperació i 
lliurament de treballs no presentats
31 de enero -
9 de febrer
30 de maig-4 de juny
Període d'avaluació 10-19 de febrer 6-11 de juny
Reunió d'avaluació 21 de febrer 13 de juny
Publicació de notes 24 de febrer 16 de juny
Lliurament del Treball Final de Màster   3 d'octubre de 2022
(data màxima)
Defensa del Treball Final de Màster   2na quinzena d'octubre 2022
(data màxima)