Màster Ensenyament d'Espanyol/Català per a Immigrants

Normativa de la titulació

Les Pràctiques constitueixen una assignatura optativa.

La Facultat de Lletres ofereix cada any un seguit de places on concorre l'alumnat del màster que vol fer les pràctiques. Algunes de les institucions on l'alumnat del màster ha realitzat les seves pràctiques en cursos anteriors són:

  • Instituto Cervantes (Argel, Atenas, Cracovia, Lyon, Munich, Orán, Varsovia...)
  • Consorci de Normalització Lingüística
  • Institut Ramon Llull
  • Universitats estrangeres 
  • Instituts de Batxillerat
  • Col·legis concertats
  • Acadèmies de Llengües
  • ONG (Cáritas, Creu Roja, PROSEC...)

Per a més informació sobre els llocs, podeu consultar aquí.

Les Pràctiques es regeixen per un projecte formatiu signat entre la UdL i la institució o empresa on es realitzaran les pràctiques. En aquest projecte es recullen les diferents tasques que realitzarà cada alumne o alumna.

El període de realització de les pràctiques és de febrer a juny, encara que l'alumnat a temps parcial que ha deixat les pràctiques per al segon any les podria realitzar durant el primer quadrimestre del segon any.

Les Pràctiques s'avaluen a partir de l'informe del tutor o tutora d'empresa, de l'informe del tutor o tutora acadèmica i de la memòria de práctiques. La coordinació del màster pot establir la defensa pública de la memòria de pràctiques.