Màster Ensenyament d'Espanyol/Català per a Immigrants

Calendari de trobades

CALENDARI i HORARI trobades presencials i sessions de seguiment
Primer quadrimestre, curs 2020/2021.
 Consulta'l aquí.

 

CALENDARI i HORARI trobades presencials i sessions de seguiment
Primer quadrimestre, curs 2019/2020. 
Consulta'l aquí.

Hores presencials totals
(d'octubre a gener)

Nom de l’assignatura Tipus assignatura

Hores lectives / alumnat semipresencial

Hores lectives / alumnat virtual**

 Disseny curricular, programació i avaluació de llengües estrangeres
 Obligatòria  16 h. 4 h.
 Ensenyament de la competència cultural i desenvolupament de la interculturalitat i la mediació
 Obligatòria  16 h. 4 h.

 Ensenyament de la llengua i la cultura a immigrants

 Obligatòria  28 h. 4 h.

Ensenyament de les habilitats comunicatives

Obligatòria  28 h. 4 h.
Ensenyament de la correcció fonètica i del lèxic*  d'Especialitat 16 h. 4 h.
 *Es tracta de les assignatures "Ensenyament de la correcció fonètica i del lèxic (Especialitat Espanyol)" i "Ensenyament de la correcció fonètica i del lèxic (Especialitat Català)". S’imparteixen en el mateix horari en aules diferents.
** Es tracta d'hores en què el professorat fa sessions de seguiment de l'alumnat virtual a través de l'eina de videoconferència del campus virtual.

 

CALENDARI i HORARI trobades presencials i sessions de seguiment
Segon quadrimestre, curs 2020/21
Consulta'l aquí.

 

CALENDARI i HORARI trobades presencials i sessions de seguiment
Segon quadrimestre, curs 2019/2020. 
Consulta'l aquí.

Hores presencials totals
(de febrer a maig)

Nom de l’assignatura Tipus assignatura

Hores lectives / alumnat semipresencial

Hores lectives / alumnat
virtual**

Disseny curricular, programació i avaluació de llengües estrangeres Obligatòria 14 h. 4 h.
 Ensenyament de la competència gramatical i de la pragmàtica* d'Especialitat 28 h. 4 h.

Noves tecnologies aplicades a l'ensenyament de LE i L2

Optativa 14 h. 4 h.
Metodologia de la recerca i de la difusió científica Optativa 11 h 4 h.
Dinàmiques de grup i tècniques de comunicació a l'aula Optativa 11 h. 4 h.
Pràctiques Optativa (a l'empresa o institució)
Treball de Fi de Màster Obligatòria (tutories presencials / virtuals)
 *Es tracta de les assignatures “Ensenyament de la competència gramatical i de la pragmàtica (Especialitat Espanyol)” i “Ensenyament de la competència gramatical i de la pragmàtica (Especialitat Català)”. S’imparteixen en el mateix horari en aules diferents.
 ** Es tracta d'hores en què el professorat fa sessions de seguiment de l'alumnat virtual a través de l'eina de videoconferència del campus virtual.

 

PLA VELL

Atès que el pla vell es va extingir al curs 2017-2018, l'alumnat d'aquest pla d'estudis que no l'hagi acabat pot sol·licitar un canvi de pla d'estudis i adaptar-se al pla nou.