Màster Ensenyament d'Espanyol/Català per a Immigrants

Calendari de preinscripció i matrícula

ALUMNES DE NOU ACCÉS

PRIMER TERMINI

Preinscripció: del 1 de març al 30 de juny de 2021

Resolució: 12 de julio

Matrícula: 26 i 27 de juliol

SEGON TERMINI (en el supòsit que quedin places vacants)

Preinscripció: del 29 de juliol al 10 de setembre de 2021

Resolució: 22 de setembre

Matrícula: 4, 5 i 6 d'octubre

TERCER TERMINI

Si queden places vacants s'obrirà un tercer termini.

MODIFICACIÓ DE MATRÍCULA

18 i 19 d’octubre de 2021

 

ALUMNES DE SEGON ANY

Preinscripciól'alumnat de 2n curs NO ha de fer preinscripció.                          

Matrícula: 4, 5 i 6 d'octubre de 2020

MODIFICACIÓ DE MATRÍCULA

18 i 19 d’octubre de 2021