Màster Ensenyament d'Espanyol/Català per a Immigrants

Adreça / Com s'hi arriba

Afers administratius:

Universitat de Lleida
Secretaria de la Facultat de Lletres
Plaça de Víctor Siurana,  1
25003 Lleida
Planta baixa, despatxos 0.27

Tel.: +34 973 70 31 67 / +34 973 70 20 64
correu electrònic: lletres.secretariacentre@udl.cat 
Horari d'atenció al públic: de les 10h a les 13h


Assessoria personalitzada:

correu electrònic: lletres.coordmeeci@udl.cat